Pågående rättsfall

Här kan du se alla våra pågående rättsfall. Längre ned finns samtliga fall sorterade efter kategori.

Teddy Bondefalk mot Region Stockholm

| Pågående fall, Personlig integritet | No Comments
När Teddy Bondefalk under våren 2011 opererades av en kirurg vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm utfördes en annan operation än den han fått information om och samtyckt till. Teddy Bondefalk…

Samir Sabri mot staten

| Pågående fall, Rättssäkerhet | No Comments
Samir Sabri blev som 15-åring oskyldigt dömd för mordet på sin styvmor och låstes in på ett psykiatriskt sjukhus. När han 30 år senare fick resning och friades från alla…

Ola Hjelm mot staten

| Äganderätt, Pågående fall | No Comments
År 2010 köpte Ola Hjelm en fastighet för 700 000 kronor i Norrtälje och kommunen gav honom undantag från strandskyddet för att bygga ett hus (s.k. strandskyddsdispens). Men när länsstyrelsen plötsligt…

Bill Persson mot Partille kommun

| Äganderätt, Pågående fall | No Comments
Några dagar innan julafton 2017 fick den pensionerade sjömannen Bill Persson en faktura från Partille kommun på 793 961 kr. Fakturan avsåg kostnader som uppkommit för gator när kommunen beslutat att…

Tommie och Lena Dahlström mot Vellinge kommun

| Äganderätt, Pågående fall | No Comments
Vellinge kommun har ställt ett trettiotal småhusägare inför ett olagligt ultimatum: ge bort en del av din tomt till kommunen eller få avslag på din bygglovsansökan. I avtalen som kommunen…

Tiptapp mot Stockholms stad

| Pågående fall, Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
I september 2018 förbjöd Stockholms stad delar av den populära återvinningsappen Tiptapp eftersom kommunen ansåg att renhållningslagstiftningen inte tillåter att enskilda hjälper varandra med att köra återvinning till återvinningscentralen. Men…

Felicia Hogrell mot Sveriges Lantbruksuniversitet

| Pågående fall, Yttrandefrihet | No Comments
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anmäls till Justitieombudsmannen (JO) av veterinärstudenten Felicia Hogrell. Statliga myndigheter får inte ingripa mot enskilda för att de använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Ändå utsattes Felicia Hogrell för…

Grinnemo m.fl mot staten

| Pågående fall, Rättssäkerhet | No Comments
Forskarna och läkarna Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio slog tillsammans med en fjärde läkare larm och anmälde kirurgen Paolo Macchiarini. I ett beslut av Karolinska Institutet (KI) utpekades…

Evald Hellgren mot staten

| Pågående fall, Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Evald Hellgren bedrev en framgångsrik näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som…

Anne-Marie Kagarp mot staten

| Äganderätt, Pågående fall | No Comments
Kronofogden har i flera år har slarvat med enskildas pengar. Tusentals kan vara drabbade. Bland dem som hamnat i kläm finns Anne-Marie Kagarp. Trots att Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK)…

Centrum för rättvisa mot Sverige

| Pågående fall, Personlig integritet | No Comments
Sommaren 2008 anmälde Centrum för rättvisa den s.k. FRA-lagen till Europadomstolen. Detta eftersom det var tveksamt om den levde upp till Europakonventionens krav för att skydda enskildas integritet. FRA-lagen ger…

Lars Erik Larsson mot staten

| Äganderätt, Pågående fall | No Comments
Pensionären Lars Erik Larsson från Uddevalla tvingades vänta i över ett halvår på att få sina pengar av Kronofogden, trots att lagen säger att utbetalning måste ske inom två veckor.…

Miclin George mot staten

| Pågående fall, Rättssäkerhet | No Comments
Miclin George drogs in i en rättsprocess mot staten eftersom Kronofogden felaktigt utmätte hennes bil för en annan persons skulder. Trots att hon fick rätt i domstolen vill staten inte…

Ali Omumi mot staten

| Kompetensutvisning, Pågående fall | No Comments
Migrationsverket utvisade ingenjören Ali Omumi ur Sverige på grund av att hans förrförra arbetsgivare saknade vissa försäkringar. Därefter hindrade Migrationsverket honom från att komma tillbaka till Sverige med hänvisning till…

Kompetensutvisning

Centrum för rättvisa står upp för arbetskraftsinvandrares rättssäkerhet och utmanar Migrationsverkets kompetensutvisningar. Utländska arbetstagare som arbetar och försörjer sig själva ska inte bli utvisade ur Sverige på grund av bagatellartade fel eller misstag som beror på arbetsgivaren.

Ali Omumi mot staten

| Kompetensutvisning, Pågående fall | No Comments
Migrationsverket utvisade ingenjören Ali Omumi ur Sverige på grund av att hans förrförra arbetsgivare saknade vissa försäkringar. Därefter hindrade Migrationsverket honom från att komma tillbaka till Sverige med hänvisning till…

Muhammad Irfan mot staten

| Kompetensutvisning | No Comments
Doktoranden Muhammad Irfan var ett fåtal experiment från att vara klar med sin doktorsavhandling vid Karolinska Institutet när Migrationsverket beslutade sig för att utvisa honom ur Sverige. Orsaken var att…

Danyar Mohammed mot Migrationsverket

| Kompetensutvisning | No Comments
Pizzabagaren Danyar Mohammed i Jokkmokk fick Migrationsverkets kompetensutvisningar på fall I december 2017 kom den vägledande domen som inte bara Danyar och tusentals andra arbetskraftsinvandrare hade väntat på, utan också…

Andrei Myslivets mot Migrationsverket

| Kompetensutvisning | No Comments
Andrei Myslivets har haft kollektivavtalsenlig lön under hela sin anställning. Trots det har Migrationsverket beslutat att utvisa Andrei eftersom lönen inte överensstämt med anställningserbjudandet. Nu ska Andreis fall prövas av Migrationsöverdomstolen.…

Oleksandr Shpak & Altrim Beqiri mot Migrationsverket

| Kompetensutvisning | No Comments
Oleksandr Shpak och Altrim Beqiri överklagade Migrationsverkets beslut om att utvisa dem på grund av ett missförstånd gällande utannonseringen av deras tjänster. Efter att migrationsdomstolen återförvisade målen till Migrationsverket har myndigheten…

Sameer Suhbat mot Migrationsverket

| Kompetensutvisning | No Comments
Sameer Suhbat riskerar utvisning för att han inte tog ut obetald semester. Han har överklagat Migrationsverkets beslut och nu ska migrationsdomstolen i Malmö pröva hans fall. Foto: Centrum för rättvisa…

Yog Lamichhane mot Migrationsverket

| Kompetensutvisning | No Comments
Abid Khan och Farah Khan driver restaurangen Cumin Club. Migrationsverket beslutade att utvisa deras viktigaste kock, Yog Lamichhane, på grund av en mindre lönemiss. Nu ska migrationsdomstolen pröva Yogs fall.…

Tayyab Shabab mot Migrationsverket

| Kompetensutvisning | No Comments
Tayyab Shabab är en begåvad programmerare som Migrationsverket beslutade att utvisa. Anledningen var att arbetsgivaren missat att ansluta honom till företagets tjänstepensionsförsäkring, ett misstag som rättades till omedelbart efter det uppdagades.…

Äganderätt

Centrum för rättvisa försvarar enskildas rätt till egendomsskydd. Egendomsskyddet handlar bland annat om att ingrepp i enskildas äganderätt får ske endast för att tillgodose angelägna allmänna intressen och under förutsättning att proportionalitetsprincipen respekteras.

Boende i Folkesta mot Eskilstuna kommun

| Äganderätt | No Comments
Eskilstuna kommuns planbeslut omvandlade bostadsområdet Folkesta till en spökstad. De fyra fastighetsägare som med hjälp av Centrum för rättvisa begärde skadestånd vid Eskilstuna tingsrätt har nu träffat en överenskommelse med…

Lars Erik Larsson mot staten

| Äganderätt, Pågående fall | No Comments
Pensionären Lars Erik Larsson från Uddevalla tvingades vänta i över ett halvår på att få sina pengar av Kronofogden, trots att lagen säger att utbetalning måste ske inom två veckor.…

Anne-Marie Kagarp mot staten

| Äganderätt, Pågående fall | No Comments
Kronofogden har i flera år har slarvat med enskildas pengar. Tusentals kan vara drabbade. Bland dem som hamnat i kläm finns Anne-Marie Kagarp. Trots att Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK)…

Bill Persson mot Partille kommun

| Äganderätt, Pågående fall | No Comments
Några dagar innan julafton 2017 fick den pensionerade sjömannen Bill Persson en faktura från Partille kommun på 793 961 kr. Fakturan avsåg kostnader som uppkommit för gator när kommunen beslutat att…

Ola Hjelm mot staten

| Äganderätt, Pågående fall | No Comments
År 2010 köpte Ola Hjelm en fastighet för 700 000 kronor i Norrtälje och kommunen gav honom undantag från strandskyddet för att bygga ett hus (s.k. strandskyddsdispens). Men när länsstyrelsen plötsligt…

Tommie och Lena Dahlström mot Vellinge kommun

| Äganderätt, Pågående fall | No Comments
Vellinge kommun har ställt ett trettiotal småhusägare inför ett olagligt ultimatum: ge bort en del av din tomt till kommunen eller få avslag på din bygglovsansökan. I avtalen som kommunen…

Ola Hjelm mot Sverige

| Äganderätt | No Comments
Ola Hjelm på sin mark utanför Norrtälje. Foto: Anders Sjöberg. Ola Hjelm vann i domstol – beviljas strandskyddsdispens efter fyra års kamp Ola Hjelm köpte en fastighet för ca 700…

Rolf och Regina Johansson mot Partille kommun

| Äganderätt | No Comments
Rolf och Regina Johansson krävdes på över 700 000 kr av kommunen för vägar de inte behövde. I tillägg tvingades paret avstå delar av sin mark. Kammarrätten meddelade i dom att kommunfullmäktiges…

Lars-Erik Jevås och Christina Nilsson mot Partille kommun

| Äganderätt | No Comments
Kommunen bestämde att Lars-Erik och Christina skulle betala över 300 000 kr i gatukostnader, för vägar de varken behöver eller önskar. Mark- och miljööverdomstolen dömde till fördel för kommunen. Domen…

Patrik Ardefelt mot Länsstyrelsen Dalarna

| Äganderätt | No Comments
  Strandskyddet upphävt – nu kan Patrik Ardefelt bygga sin fäbod Under fyra års tid stoppade en 20 cm bred rännil Patrik Ardefelt i Särna från att bygga en fäbod på…

Anna-Karin Lundberg mot Tyresö kommun

| Äganderätt | No Comments
Anna-Karin Lundberg bor i ett gammalt sommarstugeområde i Nyfors i Tyresö kommun som kommunen planerar att exploatera för ökad permanentbosättning. När området byggs ut behövs nya vägar i området - och dessa…

Bröderna Nigell mot Järfälla kommun

| Äganderätt | No Comments
Bröderna Nigell i Ormbacka kan tvingas att betala drygt 130 000 kr i gatukostnader till Järfälla kommun för vägar som de varken behöver eller vill ha. Kommunen har beslutat att stänga den befintliga vägen till…

Rättssäkerhet

Centrum för rättvisa står upp för enskildas rättssäkerhet. Det handlar bland annat om att säkerställa att enskilda i praktiken har möjlighet att tillvarata sina rättigheter inom rimlig tid och att staten måste kunna hållas ansvarig för felaktig myndighetsutövning.

Rauha och Rudolf Karlsson mot staten

| Rättssäkerhet | No Comments
Rauha och Rudolf Karlsson ville bygga en liten bastu på sin fritidsfastighet och beviljades strandskyddsdispens av kommunen. Men när länsstyrelsen i Stockholm bestämde sig för att granska ärendet blev det liggande i närmare tre års tid. Efter att Rauha och Rudolf Karlsson stämt staten…

Miclin George mot staten

| Pågående fall, Rättssäkerhet | No Comments
Miclin George drogs in i en rättsprocess mot staten eftersom Kronofogden felaktigt utmätte hennes bil för en annan persons skulder. Trots att hon fick rätt i domstolen vill staten inte…

Samir Sabri mot staten

| Pågående fall, Rättssäkerhet | No Comments
Samir Sabri blev som 15-åring oskyldigt dömd för mordet på sin styvmor och låstes in på ett psykiatriskt sjukhus. När han 30 år senare fick resning och friades från alla…

Grinnemo m.fl mot staten

| Pågående fall, Rättssäkerhet | No Comments
Forskarna och läkarna Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio slog tillsammans med en fjärde läkare larm och anmälde kirurgen Paolo Macchiarini. I ett beslut av Karolinska Institutet (KI) utpekades…

Blake Pettersson mot staten

| Rättssäkerhet | No Comments
Blake Pettersson berövades felaktigt sitt svenska medborgarskap i strid med grundlagen. Fyra och ett halvt år senare fick han rätt mot myndigheterna, men blev helt utan ersättning. Med Centrum för…

Allan Eliasson mot staten

| Rättssäkerhet | No Comments
Allan Eliasson fråntogs felaktigt sitt svenska medborgarskap och gjordes därigenom statslös från 8 års ålder, i 23 års tid. Men när Allan ansökte om skadestånd ansåg staten att större delen…

Lucky Dev mot Sverige

| Rättssäkerhet | No Comments
Svenska staten fälls i Europadomstolen Europadomstolen har fällt svenska staten för brott mot rätten att inte lagföras eller straffas två gånger för samma sak. I fallet hade en kvinna från Stockholm åtalats för…

Connie Dickinson mot Mälardalens högskola

| Rättssäkerhet | No Comments
Utländska studenter som betalar studieavgift för att få läsa vid svenska universitet och högskolor har inte bara skyldigheter gentemot lärosätet, utan också rättigheter. Bristande utbildningskvalitet kan utgöra avtalsbrott som ger…

Lennart Johansson mot staten

| Rättssäkerhet | No Comments
Han fick 10 000 för över fyra års väntan Har en person som tvingats vänta i över fyra år på en prövning av en tvist med en byggfirma rätt till…

Christopher Gillberg mot Sverige

| Rättssäkerhet | No Comments
Statligt löftesbrott om tystnadsplikt i Europadomstolen Professor Christopher Gillberg ville hålla avtalen om tystnadsplikt med de 141 försökspersonerna som deltog i ADHD/Damp-undersökningen. Men hovrätten fällde honom för tjänstefel. Europadomstolens högsta…

Göran Persson mot staten

| Rättssäkerhet | No Comments
Myndighetsmiss kostade Göran jobbet Göran Persson i Malmö har i 25 år tjänstgjort på fartyg utomlands. Men när Sjöfartsverket plötsligt ändrade hans behörighet förlorade han jobbet. Därefter tog det domstolarna…

Martin Sundahl mot staten

| Rättssäkerhet | No Comments
  Väntan i Regeringsrätten knäckte Martins filmföretag Martin Sundahl behövde ett tillstånd från polisen för att kunna förvekliga sitt filmföretag. Han fick tillståndet – men först efter en mer än…

Personlig integritet

Centrum för rättvisa försvarar den personliga integriteten. Begränsningar får ske endast om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle och under förutsättning att proportionalitetsprincipen respekteras.

Teddy Bondefalk mot Region Stockholm

| Pågående fall, Personlig integritet | No Comments
När Teddy Bondefalk under våren 2011 opererades av en kirurg vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm utfördes en annan operation än den han fått information om och samtyckt till. Teddy Bondefalk…

Centrum för rättvisa mot Sverige

| Pågående fall, Personlig integritet | No Comments
Sommaren 2008 anmälde Centrum för rättvisa den s.k. FRA-lagen till Europadomstolen. Detta eftersom det var tveksamt om den levde upp till Europakonventionens krav för att skydda enskildas integritet. FRA-lagen ger…

Alan McCabe mot Stockholms läns landsting

| Personlig integritet | No Comments
Tim och Alan McCabe slåss för att få upprättelse för Ingrid som balsamerades utan familjens godkännande. Nu har de äntligen fått den upprättelse de sökt genom att Stockholms läns landsting i en förlikning åtagit…

Vårdtagare mot Västerbottens läns landsting

| Personlig integritet | No Comments
Patient får 10 000 kronor för kränkt integritet Enligt en dom från Umeå tingsrätt får en person i Västerbotten 10 000 kronor i skadestånd från landstinget. Landstinget hade under fyra års…

Yrkes- och näringsfrihet

Centrum för rättvisa står upp för enskildas yrkes- och näringsfrihet. Ingen ska stoppas från att utöva ett yrke eller driva företag utom när det krävs av hänsyn till ett angeläget allmänt intresse och under förutsättning att proportionalitetsprincipen respekteras.

Tiptapp mot Stockholms stad

| Pågående fall, Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
I september 2018 förbjöd Stockholms stad delar av den populära återvinningsappen Tiptapp eftersom kommunen ansåg att renhållningslagstiftningen inte tillåter att enskilda hjälper varandra med att köra återvinning till återvinningscentralen. Men…

Evald Hellgren mot staten

| Pågående fall, Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Evald Hellgren bedrev en framgångsrik näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som…

Iouliana Ntemo och Eva-Maria Thiel mot Socialstyrelsen

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Sjuksköterskor hindras att jobba Den långsamma handläggningen vid Socialstyrelsen gör att personer som har haft rätt utbildning för att kunna utöva sjuksköterskeyrket i Sverige istället har gått arbetslösa. Deras inträde…

Per Dahlberg mot Helsingborgs kommun

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Per Dahlberg tar strid mot avgifter utan motprestation Restaurangägaren Per Dahlberg har under flera års tid tvingats betala tusentals kronor i avgifter till Helsingborgs kommun för kommunens tillsyn över alkoholserveringen på Per Dahlbergs restauranger. Men Dahlberg…

Alexandra Olsen m.fl. mot Halmstads kommun

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Kommunen kräver Halmstads frisörer på olagliga avgifter Alexandra Olsen arbetar som frisör på Salong Vild och Vacker i centrala Halmstad. I oktober 2012 inspekterades salongen av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Därefter…

Felix Warren mot Socialstyrelsen

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Fel av Socialstyrelsen tvinga Felix göra om sin läkartjänstgöring  Felix Warren tvingades börja om med hela sin AT-tjänstgöring. Orsak: Han avslutade sin läkarexamen vid fel tidpunkt. Socialstyrelsen valde att tillämpa…

Alex Matservice mot Norrorts åklagarkammare i Stockholm

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Företagsbot för raggmunk Restaurangen Alex Matservice lagade raggmunk för att servera till lunch. Då kom Miljö- och hälsoskyddskontoret på inspektion. Resultatet blev en 45-sidig åtalsanmälan och Alex Matservice dömdes sedermera…

Martin Ahlström mot Socialstyrelsen

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Läkarstuderande Martin Ahlström nekades sommarjobb men vann ändå Martin Ahlström får inte sommarjobba som läkare i Sverige trots att han är i slutet av sin läkarutbildning. Orsak: Han läser i…

Mikael Andersson mot Skövde kommun

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Gatukök kräver pengarna tillbaka för tillsyn som aldrig utförts Under flera år betalade Mikael Andersson 10 000-tals kronor till kommunen för kontroll av hans gatukök i Skövde. Efter att i…

Torbjörn Lagmark mot Helsingborgs kommun

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Torbjörn Lagmark tar strid mot avgifter utan motprestation Restaurangägaren Torbjörn Lagmark har under flera års tid tvingats betala tusentals kronor i avgifter till Helsingborgs kommun för tillsyn av livsmedelshanteringen och alkoholserveringen…

Marian Gheorghe mot Migrationsverket

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Den oumbärlige bilplåtslagaren fick till slut stanna Att bilplåtslagaren Marian Gheorghe var oumbärlig för sin arbetsgivare räckte inte för Migrationsverket. Han räknandes inte som en nyckelperson enligt regelverket. Godtyckliga regler,…

Kezban mot staten

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Centrum för rättvisas klient Brian Cicek får rätt i Högsta domstolen – fel av myndighet att utdöma straff på oklara grunder Jordbruksverket har utan stöd i lag tvingat småföretagare runt…

Pontus Göransson mot Göteborgs kommun

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Kommunen kräver korvgubbe på olagliga avgifter Pontus Göransson säljer korv från en vagn. Han har under tre års tid betalat förskottsfakturor till Göteborgs kommun för livsmedelskontroller som sedan inte utförts.…

Agneta Folcker mot Stockholms Stad

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Korvgumman fick rätt mot kommunen När Agneta efter många år som korvgumma ville sälja sin verksamhet, satte kommunen käppar i hjulet. Tillståndet för att sälja korv tillhör inte företaget –…

Fawzia Barjawi mot Jordbruksverket

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Förbjöds olagligen sälja juice, nu kräver hon skadestånd Jordbruksverket har utan stöd i lag tvingat små butiker och importörer runt om i landet att sluta sälja vissa fruktjuicer. Dessutom har…

Göran Persson mot Sjöfartsverket

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Göran Persson i Malmö har i 25 år tjänstgjort på fartyg utomlands. Men när Sjöfartsverket plötsligt ändrade hans behörighet förlorade han jobbet. Därefter tog det domstolarna nästan tre och ett…

Sebastian Jonsson mot Fastighetsmäklarnämnden

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Sebastian fick inte använda sin norska mäklarlicens i Sverige Under mer än ett års tid nekade Fastighetsmäklarnämnden Sebastian Jonsson rätten att utöva sitt yrke i Sverige. Skälet var att han…

Tommy Limby Sport mot Orsa kommun

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Företagare skulle konkurreras ut – av sin egen kommun Kommunens planer på att starta skiduthyrningsverksamhet stoppades inte av att Tommy gjort detsamma i 25 år. Men Tommy vägrade ge sig,…

Matei Amo mot Stockholms Stad

| Yrkes- och näringsfrihet | No Comments
Kommunen gjorde uteservering till sopstation Samtidigt som Matei slog upp portarna till sitt kafé placerade kommunen en sopstation bara några meter från lokalen. På samma plats hade Matei tidigare ansökt…

Föreningsfrihet

Centrum för rättvisa står upp för föreningsfriheten. Ingen ska stoppas från att gå med i fack eller arbetsgivarorganisationer – men ingen ska heller tvingas att gå med i eller stödja sådana föreningar mot sin vilja.

Henrik Gustavsson mot Byggnads

| Föreningsfrihet | No Comments
År 2006 krossade Byggnads Henrik Gustavssons företag med olagliga stridsåtgärder. Sedan dess har han med Centrum för rättvisas hjälp drivit en uppmärksammad process för att få rätt mot fackförbundet. Henrik…

Colorelit mot Målaremästarna

| Föreningsfrihet | No Comments
De fick stopp på olaglig semesterkassa Visbyföretaget Colorelit Måleri AB och dess tre anställda lämnade i januari 2011 i en anmälan till Datainspektionen med anledning av att fackföreningen Måleribranschen vill…

Sofia Appelgren mot Hotell- och Restaurangfacket

| Föreningsfrihet | No Comments
Blockad mot salladsbar – trots bättre anställningsvillkor I december 2006 försattes salladsbaren Wild’n Fresh i Göteborg i blockad av Hotell- och restaurangfacket, HRF. Varken ägaren eller hennes anställda ville teckna…

Stefan Nilsson m.fl. mot Kommunal och SLA

| Föreningsfrihet | No Comments
De begär skadestånd – tvingades betala olagliga granskningsavgifter Sex trädgårdsanläggare i Bjuv och Helsingborg har skickat stämningsansökningar till Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA, och Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal. De har tvingats betala…

Bjersér m.fl. mot Hansen Conference & Event/Almega

| Föreningsfrihet | No Comments
Kollektivavtal gjorde dem rättslösa När företag och fack kom överens om vilka som skulle få sparken fick Camilla Bjersér och fyra kvinnliga kollegor gå. De hade jobbat längst, men var…

Likabehandling

Centrum för rättvisa försvarar rätten till likabehandling. Ingen ska behöva bli bortsorterad från högskolan eller arbetslivet på grund av kön eller etnisk bakgrund. 
Läs en sammanställning av Centrum för rättvisas fall på likabehandlingsområdet 

Lina Forsman m.fl. mot Karlstad universitet

| Likabehandling | No Comments
Karlstads universitet kvoterade in män – fälldes för diskriminering Lina Forsman, Åsa Hildebrand-Johansson och Maria Wilson sökte till sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet höstterminen 2005. De nekades plats på utbildningen, trots…

Hanna Svederborn m.fl. mot SLU

| Likabehandling | No Comments
När Hanna Svederborn för andra året i rad missade veterinärutbildningen fick hon klart för sig att män gavs förtur. Hon anmälde SLU till Jämställdhetsombudsmannen, JämO, som gav henne rätt. Det…

Elin Spets m.fl. mot Örebro universitet

| Likabehandling | No Comments
Örebro universitet kvoterade in män – fälldes för diskriminering Elin Spets, Helen Karlsson och Caroline Nilsson sökte till hälsoutvecklarprogrammet vid Örebro universitet höstterminen 2005. De nekades plats på utbildningen sedan…

Cecilia och Josefine mot Uppsala universitet

| Likabehandling | No Comments
Högsta domstolen fällde Uppsala universitet för olaglig etnisk diskriminering Cecilia Lönn och Josefine Midander nekades plats på juristutbildningen vid Uppsala universitet trots bättre betyg än sökande som antagits på en…

Daniel Ståhl m. fl. mot Polismyndigheten

| Likabehandling | No Comments
Olaglig diskriminering vid antagningen till Polishögskolan Tusentals personer kan ha valts bort på grund av sitt kön vid antagningen till Polishögskolan. Efter att 130 personer anmält antagningsförfarandet till Diskrimineringsombudsmannen utan att…

Eivind Torp mot Mittuniversitetet

| Likabehandling | No Comments
  När docenten Eivind Torp ansökte om meriteringsstöd för att få professorskompetens uppgav Mittuniversitetet att stödet var förbehållet kvinnliga docenter. Som man var han därför inte ens behörig att ansöka.…

Simon Wallmark mot Södertörns brandförsvarsförbund

| Likabehandling | No Comments
Fick historiskt skadestånd för diskriminering av blivande brandmän Simon Wallmark satsade två år på en utbildning i räddnings- och säkerhetsarbete. Men Södertörns Brandförsvarsförbund nekade honom jobb vid rekryteringen av 32…

Olivia Rozum m.fl. mot SLU

| Likabehandling | No Comments
Olagligt att gynna män vid veterinärutbildning Män fick upp till 38 gånger så stor chans att få plats på veterinärutbildningen. Olivia Rozum har tagit täten för 44 kvinnor som stämt…

Elin Sahlin mot Lunds universitet

| Likabehandling | No Comments
Universitet gav upp om diskriminering Elin Sahlin sökte psykologprogrammet vid Lunds universitet inför höstterminen 2008, men nekades plats sedan män automatiskt fått förtur. Elin tog täten för 23 kvinnor i…

Yttrandefrihet

Centrum för rättvisa försvarar enskildas yttrandefrihet. En stark yttrandefrihet är en förutsättning för demokrati och samhällsutveckling.

Felicia Hogrell mot Sveriges Lantbruksuniversitet

| Pågående fall, Yttrandefrihet | No Comments
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anmäls till Justitieombudsmannen (JO) av veterinärstudenten Felicia Hogrell. Statliga myndigheter får inte ingripa mot enskilda för att de använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Ändå utsattes Felicia Hogrell för…