Studentprogrammet

Centrum för rättvisas studentprogram riktar sig i första hand till juriststudenter. Här träffas morgondagens advokater, domare, forskare och fri- och rättighetsjurister. Genom Centrum för rättvisas studentprogram har

  • över 60 studenter genomfört praktik i samband med sitt examensarbete
  • drygt 400 studenter genomgått internat om fri- och rättigheter
  • flera tusen studenter mött Centrum för rättvisa vid arbetsmarknadsdagar och undervisning på juristutbildningen
  • tolv studenter tagit emot Midander-Lönnstipenidet på 25.000 kr för bästa examensuppsats (stipendiet delas ut årligen sedan 2007)

Centrum för rättvisa rankas regelbundet som en av de mest attraktiva arbetsgivarna för unga jurister i Företagsbarometern.

Vi söker skarpa juriststudenter som har ett intresse för individens fri- och rättigheter och vill jämna ut oddsen mellan enskilda människor och stat eller kommun. Man ska ha läst minst sex terminer för att bli aktuell för vårt studentprogram, men studenter från alla terminer är välkomna att komma på studiebesök eller på annat sätt ta kontakt med oss.

Har du frågor om studentprogrammet eller vill boka ett studiebesök?

Kontakta Lisa Andersson.

Uppsatspraktik

Om du väljer att skriva din examensuppsats om fri- och rättigheter kan du få möjlighet att vara på Centrum för rättvisa under uppsatsperioden. Som uppsatspraktikant får du chansen att på ett konkret sätt värna individuella rättigheter genom att arbeta tillsammans med oss i de fall som vi driver. 

Som uppsatspraktikant hjälper du till i det dagliga arbetet på Centrum för rättvisa. Du får göra rättsutredningar och research, ta fram underlag för media med mera.

Eftersom vi vet att uppsatsen tar mycket tid i anspråk kan du få ägna dig åt skrivandet i den mån du önskar. Praktikens längd kommer vi överens om gemensamt men vi rekommenderar runt tio veckor.

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, meritförteckning, betyg samt önskemål om praktikperiod. Berätta också kort om din uppsats om du redan bestämt vad du ska skriva om.

Om du är intresserad av att göra praktik hos oss, skicka din ansökan per e-post till Lisa Andersson.

Sista ansökningsdag för höstterminen 2020 är 11 maj 2020.

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftpolicy.

Internat

Centrum för rättvisas fri- och rättighetsinternat är en unik mötesplats för rättighetsengagerade studenter, advokater, forskare och debattörer. Varje år erbjuds trettio av universitetens skarpaste juriststudenter plats på internatet som har arrangerats varje sommar sedan 2004. 

Som internatdeltagare får du lyssna till några av landets främsta jurister på området samt delta i djuplodande diskussioner om fri- och rättighetsfrågor med anknytning till Centrum för rättvisas fall om bland annat likabehandling, negativ föreningsfrihet, äganderätt och personlig integritet.

Se 2019 års internatprogram här: Internatschema 2019

Vem kan delta?
Internatet riktar sig till juriststudenter som har läst minst sex terminer, och som har ett gediget intresse för de frågor som Centrum för rättvisa driver.

Vad kostar det?
Internatet är kostnadsfritt för dig som deltagare. Eget hotellrum och alla måltider ingår. Det enda du själv behöver stå för är resan till kursgården. Det är också möjligt att i efterhand ansöka om resestipendium för upp till halva resekostnaden.

2020 års internat äger rum den 11–14 augusti på Villa Lovik på Lidingö utanför Stockholm.

Ansökan
Sista ansökningsdag för 2020 års internat är den 11 maj 2020.

Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt betyg.

Ansökan skickar du per e-post till Lisa Andersson.

Har du frågor? 
Hör av dig till Lisa Andersson.

Behandling av personuppgifter
Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy.

Sommarnotarie

Varje sommar tar Centrum för rättvisa emot sommarnotarier under juni månad. Juriststudenter som har läst åtminstone sex terminer är välkomna att söka. Notarietjänsten är avlönad och förlagd till kontoret i Gamla stan.

Notarietjänsten innebär oftast att man genomför ett omfattande projektarbete. Det ställer stora krav på initiativförmåga och noggrannhet. Vi förutsätter även att du har en god juridisk kompetens och analytisk förmåga.

Sista ansökningsdag för sommaren 2021 är kommer under hösten.

Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt betyg.

Du skickar din ansökan per e-post till Lisa Andersson.

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftpolicy.

Midander-Lönnstipendiet

Skriver du examensuppsats om fri- och rättigheter? Om du lyckas riktigt bra kan du bli aktuell för Centrum för rättvisas årliga uppsatsstipendium om 25 000 kr.

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter delar Centrum för rättvisa varje år ut Midander-Lönnstipendiet till den sökande som skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.

Stipendiet är på 25 000 kr och uppsatsens ämne kan vara processrätt, skadeståndsrätt, förvaltningsrätt med mera, men kärnfrågan måste vara tydligt relaterad till individuella fri- och rättigheter.

Stipendiet är uppkallat efter Josefine Midander och Cecilia Lönn, två kvinnor som drev fallet om diskriminering i form av etnisk kvotering vid antagning till juristutbildningen vid Uppsala universitet. Högsta domstolen konstaterade 2006 i deras mål att rätten till likabehandling är en mänsklig rättighet och att kvotering av sökande till högskolan är olaglig diskriminering.

Tidigare stipendiater

Ansökan ska innehålla uppsats och betygskopia. Du skickar din ansökan per e-post till Lisa Andersson.

Sista ansökningsdag för 2020-års Midander-Lönnstipendium är den 16 oktober 2020.

Vill du tipsa om en uppsatsförfattare som borde få stipendiet? Mejla författarens namn, e-postadress och lärosäte till Lisa Andersson.

Behandling av personuppgifter
Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy.

Nordiska rättegångstävlingen

Närmare en riktig process i Europadomstolen kan man inte komma under sin tid som juridikstuderande. Centrum för rättvisa bidrar i olika undervisningsmoment i Nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna och delar dessutom ut såväl första- som andrapriset i tävlingen.

Tävlande från universitet från de fem nordiska länderna företräder antingen en klagande eller staten i fingerat klagomål inför Europadomstolen. Domstolspanelen består av domare från Europadomstolen och de nationella domstolarna.

Tävlingen ger tillfälle att

  • fördjupa sig i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna
  • träna sig i att skriva juridisk argumentation
  • öva på att muntligen framföra juridiska argumentation

Flera av Centrum för rättvisas medarbetare och forskningsstipendiater har med framgång deltagit i tävlingen.

Ansökningar till rättegångstävlingen (även kallad kursen om praktisk europaprocess) görs genom det universitet du läser vid. Många har efter att ha deltagit i rättegångstävlingen gått vidare och gjort praktik vid Centrum för rättvisa.

Vill du veta mer?

Kontakta Lisa Andersson.