Samir Sabri mot staten

Av 2020-02-13 augusti 18th, 2020 Pågående fall, Rättssäkerhet

Samir Sabri blev som 15-åring oskyldigt dömd för mordet på sin styvmor och låstes in på ett psykiatriskt sjukhus. När han 30 år senare fick resning och friades från alla misstankar nekades han skadestånd av staten för det felaktiga frihetsberövandet. Enligt staten är Samir Sabris skadestånd preskriberat, eftersom händelsen ligger mer än tio år tillbaka i tiden. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Samir Sabri stämt staten för att få frågan om hans rätt till ersättning prövad i domstol.

– Jag har blivit frikänd och fått en upprättelse, säger han. Men den känns inte komplett när de säger nej till att jag ska få skadestånd som alla felaktigt dömda får, säger Samir Sabri i en kommentar till Aftonbladet i samband med att stämningsansökan lämnades in till Stockholms tingsrätt torsdagen den 12 september 2019.

I maj 1986 mördades Samir Sabris styvmor i deras hem och Samir Sabri – som då var 15 år gammal – tog på sig ansvaret för att skydda en nära anhörig. Några åtgärder för att kontrollera om erkännandet var riktigt vidtogs aldrig. Efter att Samir Sabri felaktigt stämplats som ”sinnessjuk” dömdes han för mordet och placerades på Långbro psykiatriska sjukhus. Ungefär ett år efter den fällande domen tog Samir Sabri tillbaka sitt erkännande och förklarade att han hade tvingats ta på sig skulden. Förundersökningen återupptogs men lades ner igen, utan att personen som Samir Sabri pekat ut som skyldig förhördes.

Ungefär 30 år senare ansökte Samir Sabri om resning av morddomen. Han hade då fått hjälp av Aftonbladet-journalisten Anders Johansson och advokaten Sargon De Basso med att granska fallet och den tekniska bevisningen på nytt. Efter att åklagaren konstaterat att ”bevisning framkommit som entydigt talar mot att Samir är gärningsman” beviljades Samir Sabri resning av Svea hovrätt, som beslutade att målet skulle prövas igen. På luciadagen 2016 frikändes Samir Sabri från mordet av Stockholms tingsrätt. Det stod då klart att han varit felaktigt dömd och frihetsberövad från 15 till 17 års ålder.

– Det som hände kommer att påverka mig resten av mitt liv. För mig är det här ett sätt att få staten att be om ursäkt. Jag gör det här inte bara för mig själv utan för att andra som har hamnat i samma situation också ska kunna få upprättelse, säger Samir Sabri.

Personer som har varit felaktigt frihetsberövade har normalt rätt till ersättning av staten. Men i Samir Sabris fall har staten nekat honom ersättning med motiveringen att hans anspråk har preskriberats, eftersom händelsen ligger mer än tio år tillbaka i tiden. För att få ersättning för hela frihetsberövandet hade Samir Sabri, enligt statens synsätt, behövt begära ersättning redan i maj 1996 – alltså tjugo år innan han frikändes.

– Det behövs ett vägledande avgörande i frågan om staten kan hållas ansvarig för allvarliga kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter som ligger långt tillbaka i tiden. Regler om preskription får inte tillämpas så stelbent att enskilda i praktiken går miste om sina rättigheter. Därför är det viktigt att det här fallet nu prövas i domstol, förklarar Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa.

I en dom den 24 juni 2020 slog Stockholms tingsrätt fast att Samir Sabris anspråk på ersättning inte hade preskriberats. Men tingsrätten valde ändå att avslå Samir Sabris begäran om ersättning. Enligt tingsrätten hade Samir Sabri själv orsakat frihetsberövandet genom att frivilligt ta på sig brottet.

– Som vi ser det kan ett erkännande som ett barn gör under hot inte frita staten från ansvar när brottsutredningen dessutom är bristfällig. Det här är ett principiellt viktigt fall och vi kommer att överklaga domen till hovrätten, säger Rikard Samuelsson, jurist och ombud för Samir Sabri.

Mer om fallet

Läs mer om Aftonbladets rapportering om fallet här.

Lyssna på Afonbladets prisbelönta podd #Fallet här.

2019

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Samir Sabri

TR Samir Sambri stämningsansökan 2019-09-12

Samir Sabri begär skadestånd av staten för det felaktiga frihetsberövandet. Enligt staten är Samir Sabris skadestånd preskriberat, eftersom händelsen ligger mer än tio år tillbaka i tiden.

12 september, 2019

Aftonbladet

"Samir stämmer staten efter den felaktiga morddomen"

Aftonbladet har följt Samir Sabris väg till att få resning, nu rapporterar dom om att han stämmer staten.

14 september, 2019

Stockholms tingsrätt

Svaromål Justitekanslern

TR Justitiekanslern svaromål 2019-10-16

Staten motsätter sig Samir Sabris yrkande.

16 oktober, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Samir Sabri

TR Samir Sabri yttrande 2019-11-07

Samir Sabris yttrande

7 november, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Justitiekanslern

TR Justitiekanslern yttrande 2019-11-13

Statens yttrande

13 november, 2020

Stockholms tingsrätt

Sammanställning

TR Stockholms tingsrätt sammanställning 2019-12-19

Stockholms tingsrätts sammanställning

19 december, 2019

2020

Stockholms tingsrätt

Yttrande Samir Sabri

TR Samir Sabri 2020-01-24

Samir Sabris yttrande

24 januari, 2020

Stockholms tingsrätt

Yttrande Justitiekanslern

TR Justitiekanslern yttrande 2020-02-06

Statens yttrande

6 februari, 2020

Stockholms tingsrätt

Yttrande Samir Sabri

TR Samir Sabri yttrande 2020-02-20

Samir Sabris yttrande

20 februari, 2020

Stockholms tingsrätt

Yttrande Justitiekanslern

TR Justitiekanslern yttrande 2020-03-03

Statens yttrande

3 mars, 2020

Stockholms tingsrätt

Komplettering Samir Sabri

TR Kompletterande bevisning Samir Sabri 2020-05-25

Kompletterande bevisning Samir Sabri

Stockholms tingsrätt

Huvudförhandling

Samir Sabri möter staten i domstolen. Domen kommer att meddelas 24 juni 2020.

27 maj, 2020

Stockholms tingsrätt

Dom

Stockholms tingsrätt ogillar käromålet och förpliktigar Samir Sabri att betala statens rättegångskostnader om 37 500 kr.

24 juni, 2020

SVT Nyheter Stockholm

"Dömdes felaktigt för mord – nej till ersättning för andra gången"

Under sommaren 2020 rapporterade SVT Nyheter Stockholm om fallet Samir och att han nekats ersättning ännu en gång.

20 juli, 2020