Vårt uppdrag

Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor.

Centrum för rättvisa bildades 2002 som en ideell och oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation på detta område.

Centrum för rättvisa utgår från en tydlig värdering: Respekten för individuella fri- och rättigheter är kärnan i en demokratisk rättsstat och ett anständigt samhälle. Vi står upp för individen genom att driva viktiga principfall i domstol och att delta i debatten. Vi agerar oberoende av partier och intresseorganisationer. Vi tar inte betalt av de människor som vi hjälper.

Verktyget i det dagliga arbetet är det juridiska skydd för fri- och rättigheter som finns i lagar, grundlagar, Europakonventionen och EU-rätten.

Konkret handlar det om att granska missförhållanden, informera enskilda om deras rättigheter och ställa upp som ombud i rättsliga processer. Det gäller fall som ofta inte blir prövade därför att den drabbade saknar kunskap om sina rättigheter eller de ekonomiska resurser som krävs för att hävda dem. Centrum för rättvisa jämnar ut oddsen mot mäktiga motparter.

För att Centrum för rättvisa ska kunna engagera sig i ett fall måste det beröra en rättsligt skyddad fri- eller rättighet. Antingen direkt i form av en olaglig kränkning, eller indirekt genom att en principfråga av denna karaktär aktualiseras i fallet.

Sedan starten 2002 har Centrum för rättvisa granskat tusentals fall och har engagerat sig som ombud i över 100 fall. Fallen har rört rätt till likabehandling (icke-diskriminering), föreningsfrihet, äganderätt, närings-/yrkesfrihet och olika aspekter av rättssäkerhet.

Vi har för enskildas räkning drivit processer mot stat, kommun, fack och arbetsgivare. Våra klienter har vunnit i 90 procent av fallen. Vi har haft 18 fall i de högsta juridiska instanserna i Sverige och i Europa, varav nio i Högsta domstolen. Våra klienter har haft framgång i samtliga dessa fall.

Centrum för rättvisa deltar även aktivt i debatten med utgångspunkt i de fall som vi engagerar oss i. Sedan starten har våra fall uppmärksammats i över tusen inslag och artiklar i tv, radio, rikstäckande tidningar, lokala medier, tidskrifter med mera.

Se Centrum för rättvisas stiftelseförordnande och stadgar.

Medarbetare

Fredrik Bergman

Chef för Centrum för rättvisa

Arbetslivserfarenhet
Chef för Centrum för rättvisa, 2018–
Chefsjurist, Centrum för rättvisa, 2016–2017
Hovrättsassessor, Svea hovrätt, 2011–2016
Jurist, Centrum för rättvisa, 2010–2011
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2008–2010
Forskningsstipendiat, Centrum för rättvisa, 2007–2008
Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå, 2006–2007

Utbildning
Jur.kand., Uppsala universitet, 2006
LL.M., Harvard Law School, 2014

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Alexandra Loyd (fd. Gillström)

Administrativ chef

Arbetslivserfarenhet
Administrativ chef, Centrum för rättvisa, 2018-
Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen, 2016–2018
Jurist, Centrum för rättvisa, 2014–2016

Utbildning
Juristexamen, Uppsala universitet, 2014

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Rikard Samuelsson

Jurist, Senior Associate

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2018–
Hovrättsassessor, Svea hovrätt, 2014–2018
Extern föredragande, Allmänna reklamationsnämnden 2014–2017
Tingsnotarie, Södertälje tingsrätt, 2011–2014

Utbildning
Jur.kand., Uppsala universitet, 2011

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Alexander Ottosson

Jurist

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2019–
Trainee, Centrum för rättvisa, 2018–2019
Forskningsstipendiat, Centrum för rättvisa, 2017–2018
Uppsatspraktikant, Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg, jan–juni 2017

Utbildning
Juristexamen, Uppsala universitet, 2017
Studier i folkrätt vid University College Dublin, UCD, 2016

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Helena Myrin

Jurist

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2018–
Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt, 2017–2018
Notarie, Allmänna reklamationsnämnden, 2016–2017
Intellectual Property Advisor, CSC, 2014–2016
Uppsatspraktikant, Utrikesdepartementet, 2013
Paralegal, Signet Lawyers Pty Ltd, 2012

Utbildning
Juristexamen, Stockholms universitet, 2013
Dispute Resolution, Negotiation, Law of Slavery and Human Trafficking, University of Technology Sydney, 2012
Certificate in Advanced English, University of Cambridge, 2006

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Lisa Andersson

Chefsassistent, studentansvarig

Arbetslivserfarenhet
Juristassistent, Centrum för rättvisa, 2018-
Avtalsadministratör, Martin & Servera, 2018
Administratör, Botkyrka Ridsällskap, 2012–2018
Administratör, Upplands ridsportförbund, 2009–2011

Utbildning
Statsvetenskap 90 hp, Stockholms universitet 2016-2017
Cert.he business administration, University of Westminster, 2011-2012
Certificate in Advanced English, University of Cambridge, 2008

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Emilia Palm

Jurist

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2019-
Uppsatspraktikant, Centrum för rättvisa, 2018
Sommarnotarie, Stockholms tingsrätt, 2018

Utbildning
Juristutbildning, Uppsala universitet, 2019
Studier i fransk politik och juridik, Université Rennes II, 2017

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Erik Scherstén

Jurist

Arbetslivserfarenhet

Utbildning

Frida Andersson

Jurist

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2020–
Sommarnotarie, Advokatfirman Vinge, 2018
Sommartrainee, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2017
Studentmedarbetare, Advokatfirman Lindahl, 2016–2019

Utbildning
Juristexamen, Uppsala universitet, 2020
Studier i kriminologi och engelsk litteraturhistoria vid University of Edinburgh, 2017–2018

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Natalie Staff

Forskningssstipendiat, jurist

Arbetslivserfarenhet
Forskningsstipendiat, Centrum för rättvisa, 2020-
Tingsnotarie, Örebro tingsrätt, 2018-2020
Biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl, 2018
Juristhandläggare/notarie, Kronofogdemyndigheten, 2017-2018
Praktikant, Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt, 2016-2017

Utbildning
Juristexamen, Örebro Universitet, 2017

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Erica Wide

Jurist

Arbetslivserfarenhet
Jurist, Centrum för rättvisa, 2020–
Praktikant, Sveriges ständiga representation vid de internationella organisationerna i Genève, 2019
Sommarnotarie, Högsta förvaltningsdomstolen, 2018

Utbildning
Juristexamen, Lunds universitet, 2020

Klicka på kameran för att ladda ned pressbild

Styrelse

Centrum för rättvisas styrelse ansvarar för stiftelsens ekonomi och beslutar vilka fall vi ska driva. Styrelsen får inget arvode för sitt arbete. I styrelsen ingår även Centrum för rättvisas chef, Fredrik Bergman.

Tomas Nicolin

Styrelsens ordförande

Arbetslivserfarenhet (i urval)
Centrum för rättvisa, ledamot och ordförande, 2009–
Nobelstiftelsen, styrelseledamot, 2009–
SEB, styrelseledamot, 2009–2019
Nordstjernan, styrelseledamot, 2007–

Utbildning
MIT Sloan School of Management, Cambridge, USA, Master of Science (MSc), 1979–1980
Handelshögskolan i Stockholm, civilekonom, 1974–1977

Paula Röttorp

Styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet (i urval)
Centrum för rättvisa, styrelseledamot, 2006–
Hannes Snellman, Stockholm, delägare, 2010–
Advokatfirman Vinge, biträdande jurist, 2001–2010

Utbildning
College of Europe, Belgien, Master of European Studies, Legal Dominant, 2001
Stockolms Universitet, Jur.kand./Master of Laws, 2001
Université Robert Schuman, Strasbourg, Frankrike, 1998–1999

Viveka Ekberg

Styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet (i urval)
Centrum för rättvisa, styrelseledamot, 2013–
Lindab International, styrelseledamot, 2016–
SPP Pension & Försäkring, styrelseledamot, 2013–
Apotekets pensionsstiftelse, styrelseordförande, 2013–
Stiftelsen Affärsvärlden, styrelseledamot, 2013–

Utbildning
Handelshögskolan i Stockholm, civilekonom, 1982–1985

Kristoffer Löf

Styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet (i urval)
Centrum för rättvisa, styrelseledamot, 2017–
Mannheimer Swartling, Stockholm, delägare, 2012–
Debevoise & Plimton LLP, London, Visiting Lawyer, 2004

Utbildning
Uppsala universitet, Jur.kand./Master of Laws, 1997–2002
University of Minnesota Law School, Minnesota, USA, 2002

Sanna Rayman

Styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet (i urval)
Centrum för rättvisa, styrelseledamot, 2018–
Dagens Samhälle, debattchef, 2015–
Expressen, fristående kolumnist, 2016–
Svenska Dagbladet, ledarskribent, 2008–2015

Tomas Billing

Styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet (i urval)
Centrum för rättvisa, styrelseledamot, 2018–
Röko, styrelseordförande, 2019–
NCC, styrelseordförande, 2001–
Nordstjernan, vd, 1999–2019
Hufvudstaden, vd, 1997–1999

Utbildning
Handelshögskolan i Stockholm, civilekonom, 1984–1986

Martina Lind

Styrelseledamot

Arbetslivserfarenhet (i urval)
Centrum för rättvisa, styrelseledamot, 2019–
Nordic Public Affairs, Stockholm, Founding Partner, 2011–
Thinkubator, vd, 2009–2010
Stabschef hos högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg, 2008–2009
E24, Vice President Business Development, 2007–2008

Utbildning
Handelshögskolan i Stockholm, civilekonom, 2002–2006
Lehigh University, Pennsylvania, USA, Business, 2004
Stockholms Universitet, kommunikationsvetenskap, 2000–2004

Juristråd

Centrum för rättvisas juristråd träffas ett par gånger per år och bidrar till stiftelsens verksamhet på helt ideell basis.

I Centrum för rättvisas juristråd ingår:

  • Advokat Tore Wiwen-Nilsson
  • Advokat Anna Ulfsdotter Forssell
  • Professor Joakim Nergelius
  • Professor Mårten Schultz
  • Professor Wiweka Warnling Conradsson
  • Professor Karin Åhman

Uppförandekod

Ta del av Centrum för rättvisas uppförandekod här.

Finansiering

Centrum för rättvisa är helt beroende av gåvor och bidrag från enskilda.

Centrum för rättvisa är en insamlingsstiftelse som förlitar sig på gåvor och bidrag från enskilda. Följaktligen tar stiftelsen inte emot bidrag från staten eller kommunerna. Inte heller tar stiftelsen emot bidrag från politiska partier eller intressegrupper, som fackförbund och arbetsgivarorganisationer.

Urvalet av fall är skiljt från insamlingsverksamheten. Det betyder att man inte kan betala stiftelsen för att denna ska engagera sig i ett visst fall. Stiftelsen tackar nej till gåvor och anslag som inte är förenliga med stiftelsens ändamål och/eller i övrigt kan äventyra stiftelsens oberoende.

Centrum för rättvisa samlade in ca 16,7 miljoner kronor 2019. Klicka här för att ta del av Centrum för rättvisas senaste årsredovisning för 2019 (PDF).

Centrum för rättvisa har 90-konto och står därmed under granskning av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Ge en gåva!