Grinnemo m.fl mot staten

Av 2020-02-13 juni 18th, 2020 Pågående fall, Rättssäkerhet

Forskarna och läkarna Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio slog tillsammans med en fjärde läkare larm och anmälde kirurgen Paolo Macchiarini. I ett beslut av Karolinska Institutet (KI) utpekades de sedan själva som oredliga och klandervärda, utan möjlighet att få anklagelserna prövade i domstol. Samma sak hände forskaren Katarina Le Blanc, som avslöjat andra allvarliga missförhållanden hos KI. Med hjälp av Centrum för rättvisa begär de fyra forskarna skadestånd av staten för att deras rätt till domstolsprövning har kränkts.

– Det är obegripligt att en myndighet kan rikta osakliga och ogrundade anklagelser mot en enskild person utan att man får någon möjlighet att försvara sig, säger professor Karl-Henrik Grinnemo, som är en av de klandrade forskarna. 

Sommaren 2018 tog KI ställning till den anmälan om forskningsfusk som hade riktats mot kirurgen Paolo Macchiarinis arbeten om konstgjorda luftstrupar. KI:s beslut innebar att Paolo Macchiarini fälldes för forskningsfusk. Men i beslutet stämplades även flera andra forskare som medskyldiga till forskningsfusket, bland andra Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio – tre av de visselblåsare som hade utrett och slagit larm om Paolo Macchiarinis forskning till KI:s rektor. Samma sak hände professorn Katarina Le Blanc, som samtidigt hade avslöjat en annan allvarlig forskningsskandal hos KI.  

KI:s beslut att stämpla visselblåsarna som medskyldiga till Paolo Macchiarinis forskningsfusk fattades utan att de fått möjlighet att bemöta alla anklagelser, som de anser är felaktiga. Eftersom beslutet dessutom fick mycket stor betydelse för visselblåsarnas karriärer och deras möjligheter att bedriva forskning överklagade de beslutet till domstol för att få en oberoende prövning. Men varken förvaltningsrätten, kammarrätten, eller Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att forskarnas överklagande skulle prövas i domstol. Detta trots att ingripande myndighetsbeslut av det här slaget alltid ska kunna överklagas. 

Med hjälp av Centrum för rättvisa har de utpekade forskarna i dag vänt sig till Justitiekanslern och begärt skadestånd av staten för att deras rätt till domstolsprövning har åsidosatts.  

 Rätten att kunna överklaga ingripande myndighetsbeslut till domstol är grundläggande i en rättsstatSamtidigt är det den rättighet som Sverige historiskt sett har haft svårast att respektera. I det här fallet är det uppenbart att forskarna borde ha fått anklagelserna om forskningsfusk prövade inför en oberoende instanssäger Rikard Samuelsson, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för visselblåsarna. 

Kontakt

Rikard Samuelsson, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för de fyra forskarna
070-453 67 82 / rikard.samuelsson@centrumforrattvisa.se  

2018

Karolinska Institutet

Beslut

KI Beslut Karolinska institutet 2018-06-25

Karolinska Institutets beslut där forskarna utpekas som oredliga och klandervärda.

25 juni, 2018

Förvaltningsrätten i Stockholm

Beslut

FR Beslut Förvaltningsrätten i Stockholm 2018-11-06

Förvaltningsrätten i Stockholm avvisar forskarnas överklagande av KI:s beslut. Enligt förvaltningsrätten får beslutet inte överklagas.

6 november, 2018

Kammarrätten i Stockholm

Överklagande Grinnemo m.fl.

KR Överklagande Grinnemo m.fl. 2018-12-18

Grinnemo m.fl.:s överklagande till Kammarrätten i Stockholm.

18 december, 2018

Kammarrätten i Stockholm

Komplettering Grinnemo m.fl

KR Komplettering Grinnemo m.fl 2018-12-21

Grinnemo m.fl.:s komplettering av överklagande till Kammarrätten i Stockholm.

21 december, 2018

2019

Kammarrätten i Stockholm

Komlettering Grinnemo m.fl.

KR Komplettering Grinnemo m.fl. 2019-01-09

Grinnemo m.fl.:s komplettering till Kammarrätten i Stockholm angående skäl för prövningstillstånd.

9 januari, 2019

Kammarrätten i Stockholm

Beslut

KR Beslut Kammarrätten i Stockholm 2019-03-19

Kammarrätten i Stockholm beslutade att inte ge prövningstillstånd.

19 mars, 2019

Högsta förvaltningsdomstolen

Överklagande Grinnemo m.fl.

HFD Överklagande Grinnemo m.fl. 2019-04-09

Grinnemo m.fl.:s överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen.

9 april, 2019

Högsta förvaltningsdomstolen

Komplettering Grinnemo m.fl.

HFD Komplettering Grinnemo m.fl. 2019-05-22

Grinnemo m.fl.:s komplettering av överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen.

22 maj, 2019

Högsta förvaltningsdomstolen

Beslut

HFD Beslut Högsta förvaltningsdomstolen 2019-06-05

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att inte ge prövningstillstånd.

5 juni, 2019

2020

Justitiekanslern

Ansökan om skadestånd

Läs anmälan till Justitiekanslern här.

De fyra forskarna begär skadestånd av staten för att deras rätt till domstolsprövning enligt artikel 6 i Europakonventionen har överträtts.

4 juni, 2020

Sveriges läkarförbund

Utlåtande från Sveriges läkarförbund

Läs utlåtande från Läkarförbundet med anledning av forskarnas skadeståndsbegäran här.

Förbundet stödjer forskarnas JK-anmälan och anser det viktigt att det slås fast att de borde haft rätt att få oredlighetsbeslutet prövat i domstol.

4 juni, 2020

Sveriges Radio Ekot

"Visselblåsarna i Macchiarini-fallet kräver ersättning av staten"

Sveriges Radio Ekot rapporterar om forskarnas JK-ansökan.

4 juni, 2020

Expressen

"KI borde skämmas över sin jakt på visselblåsarna"

Expressens Linda Jerneck: "Låt oss hoppas att JK ger visselblåsarna upprättelse. Betydligt viktigare än pengarna de ber om, är signalen till andra forskare."

5 juni, 2020