Evald Hellgren mot staten

Av 2018-05-04 juni 17th, 2020 Pågående fall, Yrkes- och näringsfrihet

Evald Hellgren bedrev en framgångsrik näringsverksamhet i Örträsk i Västerbotten när Naturvårdsverket felaktigt drog in tillståndet för hans populära vildsvinsfälla Sinkabirum. Två år senare fick han rätt i kammarrätten, som konstaterade att Naturvårdsverket ”inte haft fog för sitt beslut” – men då hade hans firma ruinerats. Med hjälp av Centrum för rättvisa har han stämt staten i domstol. Målet, som ska prövas av Svea hovrätt under 2020, aktualiserar frågan om gränserna för statens skadeståndsansvar när myndigheter fattar felaktiga beslut.

– När staten orsakar enskilda människor och företag ekonomisk skada genom felaktig myndighetsutövning är det rimligt och naturligt att staten är skyldig att ersätta den skadan. Staten ska inte ha någon gräddfil i skadeståndshänseende – det är vad målet handlar om, sa Johannes Forssberg, jurist på Centrum för rättvisa, i samband med att Evald Hellgren lämnade in stämningsansökan mot staten.

Viltmästaren och egenföretagaren Evald Hellgren i Örträsk i Västerbotten uppfann den första fällan som godkändes för levande fångst av vildsvin. Den blev en populär produkt bland svenska bönder som var trötta på att se sina ägor förstöras av den snabbt växande vildsvinsstammen.

Men så bestämde Naturvårdsverket plötsligt att dra in tillståndet för fällan på felaktiga grunder och drog därmed undan mattan för Evald Hellgrens firma. Evald Hellgren överklagade Naturvårdsverkets beslut att ta tillbaka tillståndet och fick till slut rätt i kammarrätten, som konstaterade att myndigheten överhuvudtaget ”inte haft fog för sitt beslut”. När domstolen gav Evald Hellgren tillbaka tillståndet hade han redan förlorat 670 000 kronor i uteblivna försäljningsintäkter under två års tid.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde han staten och begärde ersättning för den skada som det felaktiga beslutet orsakade. Stockholms tingsrätt valde att gå på statens linje och avslog Evald Hellgrens begäran om skadestånd i dom den 12 juni 2019. Tingsrätten höll med om att Naturvårdsverkets beslut var fel, men domstolen ansåg inte att felet var tillräckligt allvarligt för att staten ska bli skadeståndsskyldig.

– Tingsrätten fastställer i sin dom att Naturvårdsverkets beslut var felaktigt, men domstolen anser inte att felet var tillräckligt allvarligt för att staten ska bli skadeståndsskyldig. Det betyder alltså att det är Evald Hellgren som får ta smällen för statens felaktiga beslut, sa Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa, efter tingsrättens dom.

Evald Hellgren överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt som i september 2019 beslutade att målet ska tas upp till prövning.

2014

Kammarrätten i Stockholm

Dom

KR Dom Kammarrätten 2014-12-17

Kammarrätten bifaller överklagandet och upphäver förvaltningsrättens dom
och Naturvårdsverkets beslut att återkalla typgodkännandet för fångstredskapet Sinkabirum kombi L 112, respektive den förändrade varianten av
Sinkabirum kombi, i de delar som avser levandefångst av vildsvin.

17 december, 2014

2016

Justitiekanslern

Beslut

JK Beslut Justitiekanslern 2016-03-14

Justitiekanslern avslår Evald Hellgrens begäran om ersättning för Naturvårdsverkets felaktiga beslut då man ej ansåg att felet var uppenbart.

14 mars, 2016

2017

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Evald Hellgren

TR Stämningsansökan Evald Hellgren2017-12-19

Evald Hellgren begär ersättning av staten för den ekonomiska skada han led till följd av Naturvårdsverkets felaktiga beslut.

19 december, 2017

2018

Stockholms tingsrätt

Svaromål Justitiekanslern

TR Svaromål Justitiekanslern 2018-02-27

Staten motsätter sig Evald Hellgrens begäran då de anser att felet ej är uppenbart.

27 februari, 2018

2019

Stockholms tingsrätt

Dom

TR Dom Stockholms tingsrätt 2019-06-12

Stockholms tingsrätt dom. Staten vann i tingsrätten.

12 juni, 2019

Svea hovrätt

Överklagande Evald Hellgren

HR Överklagande Evald Hellgren 2019-07-24

Evald Hellgrens överklagande till Svea hovrätt.

24 juli, 2019

Svea hovrätt

Beslut

HR Beslut Svea Hovrätt 2019-08-30

Hovrättens beslutar att ge prövningstillstånd.

30 augusti, 2019

Svea hovrätt

Svarsskrift Justitiekanslern

HR Svarsskrift Justitiekanslern 2019-10-24

Statens svarsskrift

24 oktober, 2019

Svea hovrätt

Yttrande Evald Hellgren

HR Yttrande Evald Hellgren 2019-11-19

Evald Hellgrens yttrande

19 november, 2019

Svea hovrätt

Yttrande Justitiekanslern

HR Yttrande Justitiekanslern 2019-12-04

Statens yttrande

4 december, 2019

Svea hovrätt

Yttrande Evald Hellgren

HR Yttrande Evald Hellgren 2019-12-11

Evald Hellgrens yttrande

11 december, 2019

2020

Svea hovrätt

Beslut

HR Beslut Svea Hovrätt 2020-01-29

Hovrättens beslut om tillåtande av eventuellt nya omständigheter

29 januari, 2020

Svea hovrätt

Huvudförhandling

Preliminärt datum för huvudförhandling

19 oktober, 2020