Connie Dickinson mot Mälardalens högskola

Av 2014-03-24 juni 29th, 2020 Rättssäkerhet

Utländska studenter som betalar studieavgift för att få läsa vid svenska universitet och högskolor har inte bara skyldigheter gentemot lärosätet, utan också rättigheter. Bristande utbildningskvalitet kan utgöra avtalsbrott som ger studenten rätt till ersättning. Det slog Högsta domstolen fast i en unik dom våren 2018.

Läs Högsta domstolens dom här – ”Högskoleavgiften” NJA 2018 s. 266

Connie Dickinson från USA är en av tusentals studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz som varje år kommer till Sverige för att delta i högre utbildning. Hon betalade drygt 170 000 kronor för en matematikutbildning vid Mälardalens högskola som visade sig vara så dålig att den underkändes på fyra av fem punkter Universitetskanslersämbetet (UKÄ) – den statliga kontrollmyndigheten.

UKÄ bedömde att utbildningen uppvisade ”bristande kvalitet” och ifrågasatte högskolans rätt att utfärda examen.
Connie Dickinson hoppade då av utbildningen och begärde pengarna tillbaka. Högskolan avslog dock hennes begäran med hänvisning till att den inte hade något rättsligt ansvar i förhållande till henne för eventuella brister i utbildningen.

Connie Dickinson stämde då högskolan med hjälp av Centrum för rättvisa och gjorde gällande att betalningen av studieavgift medfört att det uppstått ett civilrättsligt avtal mellan henne och högskolan. Connie Dickinson vann i tingsrätten och i hovrätten och målet hamnade till slut i Högsta domstolen.

Högsta domstolen bedömde att betalningen av studieavgift medförde att ett ömsesidigt förpliktande avtal uppstått mellan Connie Dickinson och Mälardalens högskola, och att högskolan gjort sig skyldig till avtalsbrott genom att tillhandahålla utbildning som inte höll godtagbar standard.  Högsta domstolen konstaterade att Connie Dickinson hade rätt att få tillbaka motsvarande två tredjedelar, dvs. 114 000 kronor, av den studieavgift hon har betalat till högskolan. Domen blir vägledande för hur liknande situationer ska behandlas i framtiden.

– Domen ger uttryck för en viktig princip, nämligen att statliga myndigheter har samma rättsliga ansvar som privata aktörer när de säljer undermåliga tjänster till enskilda, kommenterar Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ombud för Connie Dickinson.

2015

Västmanlands tingsrätt

Stämningsansökan Connie Dickinson

Stämningsansökan Connie Dickinson

Connie Dickinson stämmer Mälardalens högskola och begär ersättning för den bristfälliga utbildningen med hänvisning till att betalning av studieavgift innebär att ett avtal har ingåtts.

20 april, 2015

Sveriges radio

"Elev kräver högskoleavgift tillbaka"

Sveriges radio uppmärksammar att Connie Dickinson stämmer Mälardalens högskola

20 april, 2015

Västmanlands tingsrätt

Svaromål Mälardalens högskola

TR Svaromål MDH 2015-07-31

Högskolan motsatte sig att betala ersättning för utbildningen och bestred såväl att utbildningen varit bristfällig som att avtal ingåtts.

31 juli, 2015

2016

Västmanlands tingsrätt

Dom

TR Dom Västmanlands tingsrätt 2016-06-14

Västmanlands tingsrätt dom – Connie Dickinson får full framgång med sin talan och högskolan ska betala tillbaka hela studieavgiften.

14 juni, 2016

Göteborgs Posten

"Pengarna åter för usel utbildning"

Flera medier rapportera om tingsrättens dom i målet, bland annat Göteborgs Posten

14 juni, 2016

Svea hovrätt

Överklagande Mälardalens högskola

HR Överklagan Mälardalens Högskola 2016-07-01

Mälardalens högskolas överklagande till Svea hovrätt. Högskolan vill inte betala ersättning till Connie Dickinson.

1 juli, 2016

Svea hovrätt

Svarsskrift Connie Dickinson

HovR Svarsskrift Connie Dickinson 2016-09-27

Connie Dickinson motsätter sig att tingsrättens dom ändras.

27 september, 2016

2017

Svea hovrätt

Dom

HR Dom Svea hovrätt 2017-04-06

Svea hovrätts dom. Hovrätten fastställer tingsrättens dom men anser inte att utbildningen varit så dålig att Connie Dickinson har rätt till återbetalning av hela beloppet. Ersättningen bestäms till halva den erlagda avgiften.

6 april, 2017

Högsta domstolen

Överklagande Mälardalens högskola

HD Överklagan Mälardalens högskola 2017-05-03

Mälardalens högskola överklagande till Högsta domstolen.

3 maj, 2017

Högsta domstolen

Överklagande Connie Dickinson

HD Överklagan Connie Dickinson 2017-05-22

Connie Dickinsons överklagande till Högsta domstolen.

22 maj, 2017

Högsta domstolen

Beslut

HD Prövningstillstånd 2017-08-28

Högsta domstolen ger prövningstillstånd i målet.

28 augusti, 2017

2018

Högsta domstolen

Dom

HD T 2196-17 Dom 2018-04-17

Högsta domstolens dom. Högsta domstolen gav Connie Dickinson rätt och bestämde hennes ersättning till 75 procent av den erlagda avgiften.

17 april, 2018