Anne-Marie Kagarp mot staten

Av 2020-02-14 juni 17th, 2020 Äganderätt, Pågående fall

Kronofogden har i flera år har slarvat med enskildas pengar. Tusentals kan vara drabbade. Bland dem som hamnat i kläm finns Anne-Marie Kagarp. Trots att Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) kritiserat myndighetens hantering av in- och utbetalningar vid flera tillfällen har problemen fortsatt. I Anne-Maries fall utmätte Kronofogden hennes lön trots att hon redan betalat av sin skuld. 

Redan 2011 inkom anmälningar till Justitieombudsmannen (JO) om Kronofogdens bristande hantering av betalningar. Anmälningarna har framförallt handlat om felaktiga utmätningar, men också utbetalningar. Situationen försämrades 2016 när Kronofogden halverade personalstyrkan för medelshanteringen. Tanken var att en stor del av personalen skulle ersättas av ett nytt datorsystem, men det gick inte som planerat utan ledde i stället till ännu fler klagomål.

Anne-Marie Kagarp från Uppsala drabbades av flera felaktiga löneutmätningar och tvingades att leva på existensminimum. Vintern 2019 fälldes staten av Stockholms tingsrätt för överträdelse av hennes äganderätt och tvingades att betala skadestånd. Nu ska Svea hovrätt pröva fallet som kan bli vägledande för andra som drabbats av Kronofogdens brister.

– Det är viktigt att enskilda kan utkräva ansvar när myndigheterna inte följer vad som gäller, säger Helena Myrin, jurist på Centrum för rättvisa, som tillsammans med juristen Emilia Palm företräder Anne-Marie Kagarp i rättsprocessen.

Kronofogden har under flera år slarvat med människors pengar och fått upprepad och allvarlig kritik från både Justitieombudsmannen och Justitiekanslern. Bristerna har handlat om att Kronofogden har betalat ut pengar till fel personer, dröjt med utbetalningar av indrivna medel och utmätt pengar hos människor som inte varit skuldsatta.

I praktiken har det varit svårt för enskilda som drabbats av Kronofogdens brister att få kompensation. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Anne-Marie Kagarp stämt staten och begärt skadestånd för att Kronofogden vid två tillfällen utmätt hennes lön trots att hennes skuld redan var betald.

Den 3 december 2019 slog Stockholms tingsrätt fast att de felaktiga utmätningarna var så allvarliga att staten behövde betala skadestånd och tilldömde Anne-Marie Kagarp 10 000 kronor.

– Många enskilda som fått sina rättigheter kränkta nekas ersättning av staten eftersom staten inte anser att det är nödvändigt. Vi ser därför fram emot att frågan prövas i högre instans för att få en vägledande dom, avslutar Helena Myrin.

Centrum för rättvisa företräder även Lars Erik Larsson som tvingades vänta i mer än ett halvår på att få sina pengar som Kronofogden drivit in. Även hans fall ska prövas av hovrätten.

Kontakt:
Helena Myrin, jurist på Centrum för rättvisa
helena.myrin@centrumforrattvisa.se

2019

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Anne-Marie Kagarp

TR Anne-Marie Kagarp stämningsansökan 2019-03-26

Anne-Marie Kagarp stämmer staten för Kronofogdens slarv. Anne-Maries lön utmättes trotts att hennes skuld vara betald.

26 mars, 2019

Stockholms tingsrätt

Svaromål Justitekanslern

TR Justitiekanslern svaromål 2019-05-13

Staten medger att betala 5 000 kr till Anne-Marie Kagarp, men motsätter sig talan i övrigt.

13 maj, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Anne-Marie Kagarp

TR Anne-Marie Kagarp yttrande 2019-05-28

Anne-Marie Kagarps yttrande över statens svaromål.

28 maj, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Justitiekanslern

TR Justitiekanslern yttrande 2019-06-12

Statens yttrande.

12 juni, 2019

Stockholms tingsrätt

Muntlig förberedelse

TR muntlig förberedelse protokoll 2019-08-28

Protokoll från muntlig förberedelse

28 augusti, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Anne-Marie Kagarp

TR Anne-Marie Kagarp yttrande 2019-09-11

Anne-Marie Kagarps yttrande

11 september, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Justitekanslern

TR Justitiekanslern yttrande 2019-09-11

Statens yttrande

11 september, 2019

Stockholms tingsrätt

Dom

TR Stockholms tingsrätt dom 2019-12-03

Stockholms tingsrätt förpliktigar staten att betala skadestånd till Anne-Marie Kagarp samt ersätta henne för hennes rättegångskostnader.

3 december, 2019

Svea hovrätt

Överklagande Anne-Marie Kagarp

HR Anne-Marie Kagarp överklagande 2019-12-20

Anne-Marie Kagarps överklagande

20 december, 2019

2020

Svea hovrätt

Prövningstillstånd

HR Prövningstillstånd 2020-02-10

Svea hovrätt ger prövningstillstånd

10 februari, 2020

Svea hovrätt

Svarsskrift Justitiekanslern

HR Justitiekanslern svarsskrift 2020-03-18

Statens svarsskrift

18 mars, 2020

Svea hovrätt

Yttrande Justitiekanslern

HR Yttrande Justitiekanslern 2020-04-16

Statens yttrande

16 april, 2020